Τα αποκλίνοντα γρανάζια
Άχρηστα στη ροή
Και την εύρυθμη λειτουργία
Ενός σαθρού
Μάταιου κατασκευάσματος
Σκουριασμένα φαίνονται
Μα ποια κοινωνία
Ποιος κόσμος
Θα τα γυαλίσει;