Πετούν
Τ’ αποδημητικά πουλιά
Ταξιδεύουν
Σταθερές διαδρομές
Απρόσμενες κακουχίες
Η οργή των καιρών
Η τύχη
Διπλός πράκτορας
Σα μαύρο σύννεφο
Στις πλάτες τους
Το στοίχημα της επιβίωσης
Η πορεία ανελαστική
Πλαισιωμένη
Ένα συνεχές πισωγύρισμα
Ένας οβάλ κύκλος
Το ίχνος στον ορίζοντα
Κόκκινο ενίοτε
Κι άλλοτε γαλάζιο

Πετούν
Τ’ αποδημητικά πουλιά
Από τον έναν τόπο στον άλλο
Σαν κάποια κατάρα να τα κατατρέχει
Να μη στεριώνουν ποτέ
Εξαναγκασμένοι ταξιδευτές
Με περίσσειες εμπειρίες
Που
Ίσως κάποτε
Κατά τύχη
Αξιοποιηθούν