Τι θα γίνει σύντροφε;
Προς τα πίσω θα πηγαίνουμε
Λόγω παρεμβολών;
Θα αποκλίνουμε από τους στόχους;
Πότε θα μάθουμε;

Με λίγη τύχη για σύμμαχο
Ξέρεις πόσο μακριά μπορεί να μας πάει
Μια σάπια σανίδα;