Στη χώρα της δύουσας ελπίδας
Τα πουλιά σιωπούν
Ο ήλιος κρύφτηκε
Πίσω από καπνούς κι ομίχλη
Λουλούδια δε φυτρώνουν πια
Μοναχά κάτι κάκτοι επιβιώνουν
Θυμίζοντας πως
Όταν σώνεται η ζωή
Αυτό που μένει
Είναι τ’ αγκάθια