Πέφτω
Σαν τρυφερό μαρουλόφυλλο
Καρδούλα
Εκείνη που στερούσαμε
Στα παιδικά μας χρόνια από τις σαλάτες
Για να την φάμε δροσερή
Ωμή και παρθένα
Δίχως λάδι ή άλλες παρεμβολές
Αλλοίωσης της γεύσης
Και στο τέλος η σαλάτα πίκριζε
Υπενθυμίζοντάς μας
Αυτή μας την παρόρμηση