Η ηλικία μου δε με καθορίζει
Το φύλο μου δε με χαρακτηρίζει
Η όψη μου δεν έχει σημασία
Σε έναν ανθρωποκρατούμενο κόσμο που φλέγεται
Το μόνο που ίσως σημαίνει κάτι
Είναι η ανθρωπιά